Hirdetés

Egyedül vagy csoportban, szabadtéren vagy teremben, profi vagy amatőr sportolóként, fiatal vagy idős korban? A testmozgás egyik szépsége a sokféleségben rejlik. A mozgás, a sport, a testnevelés hasznosságát napjainkban senki sem vitatja, a fizikai aktivitással járó testedzés pozitív hatásai közismertek. A kihívást azon területek meghatározása jelenti, melyekre ezek hatással vannak. A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező című ismeretterjesztő könyv e színtereket tárja fel előttünk. Könyvajánlónk.

Hirdetés

Magyarországon a testkultúra szerepe igencsak felértékelődött az elmúlt években. A társadalom komoly elvárásokat támaszt mind a verseny- és szabadidősporttal, mind az iskolai testneveléssel szemben. A nevelés, oktatás és a képzés területei – pedagógiailag kidolgozott elveken és programokon alapuló – mozgásközpontú személyiségfejlesztő technikákkal igyekeznek eleget tenni a társadalmi elvárásoknak. A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai nagymértékben az edzők, testnevelők által irányítottak.

A Hamar Pál által szerkesztett tanulmánykötet központi témája, hogy a mozgás, a sport és a testnevelés a személyiség mely területeire hat leginkább. E hatásterületek közé sorolható például az életmód, a szabadidő, a szociális életképesség, az önállóság vagy a döntésképesség. A könyvben szereplő – különböző elméleteken és kutatásokon alapuló – tanulmányok foglalkoznak többek között az edző-sportoló kapcsolattal, az edző pedagógiai szerepével, a fogyatékossággal élő személyek szomatikus fejlesztésével, a sajátos nevelési idényű tanulók képességfejlesztésével, valamint a fejlesztés alapjául szolgáló tantervvel.

Mit tehetnek a pedagógusok?

A nevelés, oktatás és a képzés kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy olyan kompetenciák fejlődjenek ki, amelyek a társadalmi folyamatokban való részvételt erősítik. A pedagógusoknak – a kognitív fejlesztés mellett – a személyiség individuális és szociális komponenseinek fejlesztését is el kell végezniük. A szabadidő-szervezésben fontos

PEDAGÓGIAI ALAPELV A TANULÓK SZÜKSÉGLETRENDSZERÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE,

valamint az erre épített tevékenység. Ily módon érhető el, hogy az egyén kellőképpen motivált és nyitott legyen a tapasztalatszerzésre és a tanulásra. A tanuló, aki belső szükségletei alapján cselekszik, később életvezetését is képes saját belátásból, konstruktív módon alakítani.

A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai sokszor az edzők, testnevelő tanárok által irányítottak.
A mozgás személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai sokszor az edzők, testnevelő tanárok által irányítottak.

Az edzővel való kapcsolat

Az edző-sportoló kapcsolat speciális tanár-diák viszonynak tekinthető.

AZ EDZŐK SPORTOLÓIK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉBEN ÉRDEKELTEK

leginkább, a sport sajátos eszköztárát igénybe véve, a teljesítmény növelésének célkitűzésével. A sikeres kapcsolat létrejöttéhez számos tényezőnek harmonizálnia kell kettejük interakciójában.

A vonatkozó tanulmány többek között olyan kérdésekre keresi a választ, mint például mik ezek a tényezők, mi a szülők szerepe a sportteljesítményben és az edzői munkában, vagy milyen személyi és szakmai tényezők befolyásolják az edzői sikerességet.

Fogyatékkal élők és a sport

A fogyatékkal élők vizsgálatával foglalkozó fejezet kiemeli a sporttevékenységből származó előnyöket. A rendszeres mozgás hozzájárul a fogyatékos személyek életminőségének javulásához. Pozitív hatást gyakorol a pszichoszociális tulajdonságokra, mint az önhatékonyság és a szociális kompetenciaérzés. Továbbá segíti a fogyatékosságtól eltérő identitás, pozitív önértékelés és énkép kialakulását, a fogyatékosság tényének elfogadását. A társadalom téves negatív megbélyegzése is leküzdhető a sportban való részvétellel, eredményességgel.

Hogyan fejleszthetők a sajátos nevelési igényű tanulók?

Amennyiben a mozgást pszichomotoros összefüggésben vizsgáljuk, az tudatos emberi tevékenység részeként, lelki megnyilvánulások összességében megy végbe. A mozgásnevelés során a mozgásra való és a mozgás által való nevelés zajlik, melyben az emberi mozgás képzési és művelődési eszköz is. A könyvben a Montessori konduktív nevelési gyakorlat ismertetésére kerül sor, mely különösen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segíti elő.

A mozgás és a mai modern társadalom

A MOZGÁSOS CSELEKVÉS ELSŐDLEGES SZÜKSÉGLETEINK EGYIKE.

Meg kell találnunk az egyensúlyt a modern technikai eszközök használatából eredő inaktív életmód és a személyiség fejlesztésében, valamint az egészségvédelemben fontos szerepet betöltő fizikai aktivitás között.

A könyv edzők, pedagógusok, szülők, aktív sportolók vagy ülő életmódot folytatók számára egyaránt hasznos olvasmány. Sokrétűségének köszönhetően minden olvasó választ kaphat a kérdéseire.

***

A Mindset Pszichológia több, mint érdekes cikkek halmaza. Nem egyszerűen egy szaklap. Ebből a rövid animációs videóból megtudhatod, miről is szól valójában ez a páratlan platform!

Hirdetés
FORRÁSFelhasznált irodalom
MEGOSZTÁS
A szerző viselkedéselemző, a pszichológia alapképzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, jelenleg pszichológia mesterképzését Interkulturális és interperszonális szakirányon folytatja. Az alapképzés során az egyetem helyi Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK) 1. helyezést ért el, valamint részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A mesterképzés alatt az egyetem Kortárs tanácsadójában tanácsadóként és a PszicHétfő című pszichoedukációs rendezvénysorozat főszervezőjeként tevékenykedik. Az idei félévben Erasmus ösztöndíjban részesült, a Leuveni Katolikus Egyetem hallgatója.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ