KÖZEL HOZZÁNK | mindset "
Hirdetés

A Közel Hozzánk Jótékonysági Szervezet az otthontalan gyermekek és felnőttek fejlesztése, lelki és társas jóllétének növelése érdekében alakult és működik. A Közel Hozzánk célja olyan minőségi kapcsolatok létrehozása és gondozása, amely garantálja az otthontalanok számára a fejlődés lehetőségét, megtartó közeget teremtve problémáik feldolgozására és képességeik feltárására.
Közel Hozzánk Jótékonysági Szervezet fontos célja a figyelemfelhívás. Tágabb környezetünk figyelmének felhívása a körülöttünk lévő társadalmi problémákra, és arra, hogy mi magunk vagyunk a változás motorja. A Közel Hozzánk Jótékonysági Szervezet további célja, hogy közös élményeken keresztül fejlessze az otthontalan gyermekek és felnőttek készségeit, hozzájárulva ezzel jóllétükhöz. A szervezet tagja hisznek benne, hogy az általuk nyújtott segítő kapcsolat növeli belső erőforrásaikat, hozzájárul önértékelésük növekedéséhez, valamint az értékes emberi kapcsolatok mintájául szolgál számukra. Önkénteseik a szervezet küldetésével közösséget vállaló személyek, köztük különféle szakmák képviselői, egyetemista és középiskolás fiatalok, valamint hajléktalan élethelyzetű felnőttek.

A Mindset örömmel működik együtt a Közel Hozzánk Jótékonysági Szervezettel. Kooperációnk során felületünkkel segítjük a jótékonysági szervezetet, hogy hatékonyabban tudja felhívni az emberek figyelmét a körülöttünk lévő társadalmi problémákra. Szeretnénk, ha a Közel Hozzánk által közvetített üzenet, a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljutna. A Mindset az otthontalan gyermekek és felnőttek fejlesztéséből is kiveszi a részét. A társadalmi felelősségvállalás jegyében Pro Bono tréningeket tartunk a Közel Hozzánkkal kapcsolatba került otthontalan személyeknek.