MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM | mindset "
Hirdetés

A Mathias Corvinus Collegium célja, hogy Magyarországon a középiskolai és egyetemi oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg. Az MCC kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák. Az intézményben folyó szigorúan szakmai alapú nevelőmunka eredményeképpen a kisközösségek és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat képeznek.

Az MCC a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi formáját valósítja meg: felelős értelmiséget kíván nevelni.

A Mindset örömmel működik együtt a Mathias Corvinus Collegiummal. Kooperációnk során tudósításainkkal és felületünkkel biztosítjuk, hogy az MCC által szervezett rendezvények minél több emberhez eljussanak. A Mindset az intézmény középiskolás programjából is kiveszi a részét: a társadalmi felelősségvállalás jegyében Pro Bono pszichológiai tréningeket tartunk a Kárpát-medencei magyar iskolákban.